Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
15 september, 2017

Veterankort

Sedan sommaren 2014 har Försvarsmakten utfärdat veterankortet. Kortet kan beställas av samtliga veteraner i Försvarsmakten – såväl utlandsveteraner som av dem som varit anställda och tjänstgjort nationellt. Veterankortet visar att du har gjort en insats för Sverige!

Kortet fungerar även som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan användas hos flera företag och organisationer i hela Sverige. Förmånerna hittar du på www.veterankort.se

Hemsidan och företagskontakterna förvaltas av Svenska Soldathemsförbundet.

Har du frågor, skicka ett mail till: info@veterankort.se